Copyright 2019 by Jakub Forman

Director

XYZ.project

Synopse:

Oliver Torr je zakladatelem projektu XYZ, uskupení pěti autorů, kteří se neradi definují jen jako label, či audio-vizuální umělci. Co vlastně jejich tvorba obnáší a co je předmětem jejich tvorby? Jaký je současný náhled na umění audiovize a je vůbec možné se dnes jako “freelancer” uživit?

Pojďme se ponořit do světa hudby, světel, ideí a představ, které jsou mnohdy na míle vzdálené tomu, co jsme zvyklí vnímat…

 

XYZ-v1JF-logoSMALL

 

Preview: